Kraśnicki - malinowy powiat!

Sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa

Punkt Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Kraśniku ul. Al. Niepodległości 20

Brak opłat

do 3 dni

1.art.14 ust.3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn. z 2011 r. Dz. U. Nr 118 poz. 687, z późn. zm.); 2. §2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. Nr 249, poz. 1866); 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku, których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz.U. Nr 152, poz. 1742); 4. art.104, art. 107 i art. 108 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, za pośrednictwem Starosty Kraśnickiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

UwagiW celu sprawnego i szybkiego załatwienia sprawy wskazane jest osobiste stawiennictwo osoby występującej z wnioskiem o sprowadzenie zwłok

 

Wydanie: Decyzja administracujna

Formularze i załączniki:

Wniosek o zezwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków z obcego państwa do miejsca pochówku [docx, 45.49 KB]

Kategorie:

Wniosek

Zezwolenie

Jednostka prowadząca:

Wydział Spraw Społecznych

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany