Kraśnicki - malinowy powiat!

Przyznanie osobie niepełnosprawnej jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

Punkt Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Kraśniku ul. Al. Niepodległości 20

30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku- nie wcześniej jednak niż w dniu podjęcia przez Radę Powiatu w Kraśniku Uchwały w sprawie podziału środków PFRON na dany rok

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) ● Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjecie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej ( Dz.U. Nr 194, poz. 1403 ).

brak

UwagiPo pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i przeprowadzonych negocjacjach z wnioskodawcą następuje zawarcie umowy cywilnoprawnej pomiędzy Starostą Kraśnickim a osobą niepełnosprawna, ● Osoba niepełnosprawna po podpisaniu umowy zobowiązana jest do rozpoczęcia działalności gospodarczej w terminie określonym w umowie, po czym następuje przekazanie środków finansowych na podane konto.

Kategorie:

Wniosek

Jednostka prowadząca:

Wydział Spraw Społecznych

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany