Kraśnicki - malinowy powiat!

Wniosek o nadanie Medalu Starosty Kraśnickiego

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Kraśniku, al. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik, I piętro, pok. 107

brak

30 dni od dnia złożenia wniosku

Art. 34 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

Brak

UwagiMedal Starosty Kraśnickiego jest odznaką honorową. Przyznawany jest w dowód uznania wybitnym osobom i organizacjom, które przyczyniają się do rozwoju i aktywizują w poszczególnych dziedzinach środowiska lokalne. Madal mogą otrzymać osoby fizyczne, stowarzyszenia, organizacje, placówki oświatowo-wychowawcze i kulturalne oraz osoby fizyczne. Prawo zgłaszania kandydatów do Medalu Starosty Kraśnickiego przysługuje: -Członkom Kapituły (Przwodniczący Rady Powiatu, Członkowie Zarządu Powiatu) -Burmistrzom i Wójtom Miast i Gmin Powiatu Kraśnickiego -Stałym Komisjom Rady Powiatu -Kierownikom Wydziałów Starostwa Powiatowego w Kraśniku w porozumieniu z Sekretarzem Powiatu -Organizacjom społecznym. Wniosek o nadanie Medalu osobie fizycznej, organizacji lub instytucji powinien być przedstawiony Kapitule conajmniej na miesiąc przed przewidywanym terminem jej wręczenia. Wręczenie Medalu odbywa się podczas: -imprez i uroczystości o zasięgu powiatowym, -obchodów jubileuszowych organizacji i instytucji -uroczystych sesji Rady Powiatu -uroczystych obchodów świąt państwowych i narodowych

Formularze i załączniki:

[pdf, 14.21 KB]

[pdf, 20.49 KB]

Kategorie:

Wniosek

Jednostka prowadząca:

Wydział Organizacyjny

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany