Kraśnicki - malinowy powiat!

Wyrejestrowanie pojazdu

I piętro, pokój 115, Starostwo Powiatowe w Kraśniku, ul.Al.Niepodległości 20, tel. 81 826 1775

Patrz procedura.

Od ręki.

Patrz procedura.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Starosty Kraśnickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Formularze i załączniki:

procedura wyrejestrowania pojazdu [pdf, 68.09 KB]

wniosek o wyrejestrowanie pojazdu [pdf, 64.93 KB]

Kategorie:

Wniosek

Jednostka prowadząca:

Wydział Komunikacji i Transportu

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.