Kraśnicki - malinowy powiat!

Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą

I piętro, pokój 113, Starostwo Powiatowe w Kraśniku, ul.Al.Niepodległości 20, tel. 81 826 17 73

Patrz procedura.

Maksymalny okres od dnia otrzymania kompletu dokumentów do dnia wydania druku wynosi 30 dni. Przy czym :- przekazanie danych producentowi czyli Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie – 2 dni od otrzymania wymaganych dokumentów- producent przekazuje wykonane prawo jazdy do 7 dni

Patrz procedura.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Starosty Kraśnickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Formularze i załączniki:

[pdf, 71.91 KB]

Kategorie:

Wniosek

Jednostka prowadząca:

Wydział Komunikacji i Transportu

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany