Kraśnicki - malinowy powiat!

Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne osób lub rzeczy.

I piętro, pokój 116, Starostwo Powiatowe w Kraśniku, ul.Al.Niepodległości 20, tel. 81 826 18 56, e-mail: km@powiatkrasnicki.pl   lub   pbuczak@powiatkrasnicki.pl

7 dni

*ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414 ze zm.), *Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 916)

Nie przysługuje.

Formularze i załączniki:

procedura wydania zaświadczenie na wykonywanie przewozów osób lub rzeczy na potrzeby własne .pdf [pdf, 68.16 KB]

wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne.pdf [pdf, 65.47 KB]

oświadczenie przedsiebiorcy o zatrudnionych kierowcach.pdf [pdf, 67.04 KB]

wykaz pojazdow do zaświadczenia na potrzeby własne.pdf [pdf, 72.69 KB]

Jednostka prowadząca:

Wydział Komunikacji i Transportu

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany