Kraśnicki - malinowy powiat!

Wpis do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących SKP.

I piętro, pokój 116, Starostwo Powiatowe w Kraśniku, ul.Al.Niepodległości 20, tel. 81 826 18 56, e-mail: km@powiatkrasnicki.pl

412 zł za wpis, opłaty można dokonać gotówką lub katrą w kasie starostwa, pokój 108, I piętro

7 dni

Patrz procedura.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Starosty Kraśnickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Formularze i załączniki:

Podstawa prawna i procedura wpisu do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów [pdf, 69.47 KB]

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów [pdf, 48.63 KB]

Oświadczenie przedsiębiorcy [pdf, 58.24 KB]

Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów [pdf, 73.06 KB]

Kategorie:

Wniosek

Jednostka prowadząca:

Wydział Komunikacji i Transportu

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany