Kraśnicki - malinowy powiat!

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

I piętro, pokój 114, Starostwo Powiatowe w Kraśniku, ul.Al.Niepodległości 20, tel. 81 826 1774, e-mail: komunikacja@powiatkrasnicki.pl

Patrz procedura.

Od ręki, z zachowaniem procedury rejestracji czasowej z urzędu (czas oczekiwania na wyprodukowanie i dostarczenie dowodu rejestracyjnego z Warszawy - do 30 dni).

Patrz procedura.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Starosty Kraśnickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagihttps://e-clo.pl/ZEFIR/ezefir/app/CheckCar

Formularze i załączniki:

procedura rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy [pdf, 45.17 KB]

wniosek o rejestrację pojazdu zakupionego za granicą [pdf, 102.67 KB]

Jednostka prowadząca:

Wydział Komunikacji i Transportu

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.