Kraśnicki - malinowy powiat!

Przywrócenie zatrzymanych lub cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami

I piętro, pokój 112, Starostwo Powiatowe w Kraśniku, ul.Al.Niepodległości 20, tel. 81 826 17 72

Patrz procedura.

Od ręki – po przedstawieniu wymaganych dokumentów

Patrz procedura.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Starosty Kraśnickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Formularze i załączniki:

procedura przywrócenia zatrzymanych lub cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi [pdf, 111.13 KB]

wniosek o przywrócenie zatrzymanych lub cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi [pdf, 1.36 MB]

Jednostka prowadząca:

Wydział Komunikacji i Transportu

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany