Kraśnicki - malinowy powiat!

Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niz 9 osób łącznie z kierowcą.

I piętro, pokój 116, Starostwo Powiatowe w Kraśniku, ul.Al.Niepodległości 20, tel. 81 826 18 56, e-mail: klemiecha@powiatkrasnicki.pl

Za udzielenie licencji pobiera się opłatę w wysokości: *700 zł- gdy termin ważności licencji wynosi od 2 do 15 lat, *800 zł- gdy termin ważności licencji wynosi od 16 do 30 lat, *900 zł- gdy termin ważności licencji wynosi od 31 do 50 lat

Licencji udziela się w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami.

ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 916)

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Starosty Kraśnickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

UwagiPrzewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku o udzielenie licencji, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

Formularze i załączniki:

wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób [pdf, 135.04 KB]

Jednostka prowadząca:

Wydział Komunikacji i Transportu

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany