Kraśnicki - malinowy powiat!

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

I piętro, pokój 115, Starostwo Powiatowe w Kraśniku, ul.Al.Niepodległości 20, tel. 81 826 1775

Patrz procedura.

Patrz procedura.

Patrz procedura.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Starosty Kraśnickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Formularze i załączniki:

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu - podstawa prawna, procedura [pdf, 43.98 KB]

Wniosek czasowe wycofanie [pdf, 342.67 KB]

Kategorie:

Wniosek

Jednostka prowadząca:

Wydział Komunikacji i Transportu

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.