Kraśnicki - malinowy powiat!

Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

I piętro, pokój 116, Starostwo Powiatowe w Kraśniku, ul.Al.Niepodległości 20, tel. 81 826 18 56, e-mail: km@powiatkrasnicki.pl

Za udzielenie licencji pobiera się opłatę w wysokości: *800 zł- gdy termin ważności licencji wynosi od 2 do 15 lat, *900 zł- gdy termin ważności licencji wynosi od 16 do 30 lat, *1000 zł- gdy termin ważności licencji wynosi od 31 do 50 lat. Opłaty można dokonać gotówką lub katrą w kasie Urzędu, I piętro, pokój 108.

Licencji udziela się w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami.

*ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.), *Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 916)

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Starosty Kraśnickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

ZałącznikiPrzewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku o udzielenie licencji, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

Formularze i załączniki:

wniosek o udzielenie licencji , oświadczenie o niekaralności, oświadczenie osoby zarządzającej transportem [pdf, 148.87 KB]

Kategorie:

Wniosek

Jednostka prowadząca:

Wydział Komunikacji i Transportu

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany