Kraśnicki - malinowy powiat!

Zaświadczenie posiadania gospodarstwa

Starostwo Powiatowe Kraśnik Wydział Geodezji Ul. Kolejowa 6 23-200 Kraśnik

Opłata 17,00 zł za wydanie zaświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635).

Zaświadczenia są wydawane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.) - art. 22, Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. Nr 38 poz. 454) - § 49, Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635). Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników z dnia 20 grudnia 1990 rok (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r, Nr 7, poz. 25 z póź. zm.).

Od odmowy wydania zaświadczenia przysługuje prawo wniesienia zażalenia w ciągu 7 dni.

UwagiZwolnione z opłaty skarbowej są m.in. zaświadczenia do celów: * emerytalno-rentowych oraz * porządkowania własności gospodarstw rolnych.

Formularze i załączniki:

Podanie o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego rodziców [pdf, 17.55 KB]

Kategorie:

Zaświadczenie

Jednostka prowadząca:

Wydział Geodezji

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany