Kraśnicki - malinowy powiat!

Wydanie wypisu, wyrysu z operatu ewidencji gruntów i budynków

Starostwo Powiatowe w Kraśniku Wydział Geodezji Ul. Kolejowa 6 23-200 Kraśnik

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego.(Dz.U. Nr 37, poz. 333)

Do 30 dni

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2005 Nr 240, poz. 2027 z późn.zm.) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz.U. Nr38, poz.454) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego.(Dz.U. Nr 37, poz. 333) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.)

Nie przysługuje

Formularze i załączniki:

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu - obowiązujący [xlsx, 43.28 KB]

Kategorie:

Wniosek

Jednostka prowadząca:

Wydział Geodezji

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany