Kraśnicki - malinowy powiat!

Wniosek o udostępnienie materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i

23-200 Kraśnik, ul. Kolejowa 6

Wysokość opłat określa się na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wysokość opłat określa się według stawek obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. Pobranie opłaty następuje przed wydaniem dokumentów.

Niezwłocznie, sprawy skomplikowane do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku

ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.), ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.), ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2001 r. nr 38, poz. 454 ze zm.) i Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (DZ.U. z 2013 r. poz. 1551), ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z zm.)

nie przysługuje.

Formularze i załączniki:

Wniosek-o-udostepnienie-materialow-z-powiatowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego [xlsx, 233.31 KB]

Kategorie:

Wniosek

Jednostka prowadząca:

Wydział Geodezji

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany