Kraśnicki - malinowy powiat!

Uzgonienie dokumentacji projektowej

Starostwo Powiatowe Kraśnik Wydział Geodezji Ul. Szpitalna 2A 23-204 Kraśnik

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego.(Dz.U. Nr 37, poz. 333)

W ciągu czternastu dni, w uzasadnionych przypadkach termin może być przedłużony do 30 dni

art. 28b ust.1 i ust. 4 - Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.)

Nie przysługuje

UwagiDokumentacja zlecona do uzgodnień przez Zespół powinna być złożona minimum trzy dni przed wyznaczonym terminem narady koordynacyjnej. Posiedzenia narad koordynacyjnych odbywają w każdy wtorek. Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej sieci/przyłącza. 2. Projekt usytuowania pojedynczych przewodów lub sieci uzbrojenia terenu na aktualnym podkładzie mapowym (3 egz.). 3.Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu gdzie plan istnieje i obowiązuje. 4.Warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu, uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami. 5.Orientacja położenia obiektu (skala 1 : 10 000).

Formularze i załączniki:

WNIOSEK O PRZEDŁOŻENIE PROJEKTU NA NARADZIE KOORDYNACYJNEJ (EDYTOWALNY) [xlsx, 14.88 KB]

WNIOSEK O PRZEDŁOŻENIE PROJEKTU NA NARADZIE KOORDYNACYJNEJ [pdf, 590.69 KB]

Kategorie:

Wniosek

Jednostka prowadząca:

Wydział Geodezji

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany