Kraśnicki - malinowy powiat!

Nadzór i kontrola zarzadzania gruntami-uznanie dzialak za mienie gminne.

Punkt obsługi interesanta. Starostwo Powiatowe w Kraśniku Al. Niepodległości 20pok. 211 tel. (081) 826 17 83

Brak opłaty

Zgodnie z kodeksem Postepowania Administracyjnego.

art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 1963r. Nr. 28 poz. 169 z późniejszymi zmianami)art. 22 ustawy z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. z 1998r. Nr 106 poz. 668 z późniejszymi zmianami)

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Wydanie: Decyzja

Kategorie:

Inne

Jednostka prowadząca:

Wydział Geodezji

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany