Kraśnicki - malinowy powiat!

Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Starostwo Powiatowe w Kraśniku Wydział Edukacji i Sportu

wpisu do ewidencji dokonuje się w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia

- art. 5c ust. 3 i art. 82 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), - art. 217 § 2 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Brak

Kategorie:

Zgłoszenie

Jednostka prowadząca:

Wydział Edukacji i Sportu

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany