Kraśnicki - malinowy powiat!

Wpis do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej

Starostwo Powiatowe w Kraśniku Wydział Edukacji i Sportu

zgodnie z KPA (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

- art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2001r. Nr 81, poz. 889 z późn. zm.), - ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.).

Brak

Uwagi: Wniosek o rejestrację

Kategorie:

Wniosek

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany