Kraśnicki - malinowy powiat!

Nadanie szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej

Starostwo Powiatowe w Kraśniku Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki

do 30 dni

art. 5c ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

przysługuje odwołanie od decyzji za pośrednictwem Starosty Kraśnickiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Województwa Lubelskiego w Lublinie w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Kategorie:

Zezwolenie

Jednostka prowadząca:

Wydział Edukacji i Sportu

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany