Kraśnicki - malinowy powiat!

Zezwolenie na udział w handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych

Punkt Obsługi Interesanta Starostwo Powiatowe w Kraśniku ul. Al. Niepodległości 20 23 -210 Kraśnik

82 zł (obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia)

Do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – do 2 miesięcy.

art. 33 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr. 281, poz. 2784)

Wojewoda Lubelski

Uwagi- wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w punkcie obsługi interesanta Starostwa Powiatowego w Kraśniku. W przypadku, jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom prawa, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia. Nieuzupełnienie terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania

 

Wydanie: Decyzja administracyjna

Kategorie:

Zezwolenie

Jednostka prowadząca:

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany