Kraśnicki - malinowy powiat!

Zawarcie umowy na wydzierżawienie obwodu łowieckiego polnego

Starostwo Powiatowe w Kraśniku Al. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik

brak

1 miesiąc

art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie ( Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066 z późn. zm. )

brak

UwagiObwody łowieckie polne wydzierżawia Starosta na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego po zasięgnięciu opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz właściwej izby rolniczej.

 

Wydanie: umowa dzierżawna

Kategorie:

Pozwolenie

Jednostka prowadząca:

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany