Kraśnicki - malinowy powiat!

Zatwierdzeanie dokumentacji geologicznej złoża, hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej

Starostwo Powiatowe w Kraśniku Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik

10 zł

do 1 miesiąca

- ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze /tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1131 z późń. zm. /- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm./- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm./

brak

Uwagi: Jeżeli dokumentacja nie odpowiada wymaganiom prawa albo powstała w wyniku działań niezgodnych z prawem, organ odmawia jej zatwierdzenia

Wydaniedecyzja o zatwierdzeniu dokumentacji geologicznej

Formularze i załączniki:

[odt, 14.61 KB]

Kategorie:

Inne

Jednostka prowadząca:

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany