Kraśnicki - malinowy powiat!

Wyznaczanie granic obszaru i terenu górniczego

Starostwo Powiatowe w Kraśniku Al. Niepodległości 20 23-204 Kraśnik

nie podlega opłacie

Do 2 miesięcy od daty złożenia wniosku o udzielenie koncesji.

- ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze /tekst jednolity Dz. U.z 2016 r., poz 1131 z późn. zm./ - ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm./ - ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z zm.)

Analogicznie jak w przypadku decyzji koncesyjnej.

Uwagi: Granice obszaru i terenu górniczego są ustalane z urzędu w decyzji koncesyjnej, po uzgodnieniu z Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach.

 

Wydanie: W decyzji koncesyjnej

Kategorie:

Inne

Jednostka prowadząca:

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany