Kraśnicki - malinowy powiat!

Wyłączenie gruntów z użytkowania rolniczego

Referat Środowiska, Leśnictwa i RolnictwaStarostwa Powiatowego w Kraśniku
ul. Al. Niepodległości 20 pok. 211 tel. (081) 826 17 83.

brak opłaty

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.

art. 5, art. 6, art. 7, art 11 ust. 1 i 4, art. 12, art.12a, art. 14 ustawy z 03 lutego 1995r.
o ochronie gruntów rolnych i leśnych /t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161/, art. 104 ustawy
z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego / j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm./

Na niniejsza decyzję służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorzadowego kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Kraśnickiego w terminie 14 – stu dni od dnia jej doręczenia.

Wydanie: opinia lub decyzja administracyjna

Formularze i załączniki:

wzór wniosku [doc, 43.5 KB]

Kategorie:

Inne

Jednostka prowadząca:

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany