Kraśnicki - malinowy powiat!

Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy

w zakładce formularze i załączniki (wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów będących własnością gminy)

Starostwo Powiatowe w Kraśniku, ul. Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik

wniosek zwolniony z opłaty skarbowej – część III ust. 44 pkt. 6 załącznika do ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.)
Za pełnomocnictwo należy uiścić opłatę w wys. 17 zł  w kasie lub na konto Urzędu Miasta Kraśnik Bank Polska Kasa Opieki S.A. 43 1240 5497 1111 0010 4019 6993

 

1 miesiąc, w sprawach szczególnie skomplikowanych 2 miesiące od daty złożenia wniosku.

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz.U z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1330 z późn. zm.)

od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Starosty Kraśnickiego.  za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1330 z późn. zm.)

Formularze i załączniki:

WNIOSEK STAROSTWO KRAŚNIK WZÓR [doc, 44.5 KB]

WNIOSEK STAROSTWO KRAŚNIK WZÓR [pdf, 156.76 KB]

Kategorie:

Wniosek

Jednostka prowadząca:

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany