Kraśnicki - malinowy powiat!

Wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Starostwo Powiatowe w Kraśniklu Al. Niepodległości 20; 23-210 Kraśnik

Opłata skarbowa 82 zł.Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu :Urząd Miasta Kraśnik Bank Polska Kasa Opieki S.A.43 1240 5497 1111 0010 4019 6993 

1 miesiąc

art.10 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 127 poz. 1066 z późn. zm.); ustawa z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn.zm.).

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie

Wydanie: Decyzja administracyjna

Formularze i załączniki:

Wniosek o wydanie zezwolenia [doc, 39 KB]

Kategorie:

Pozwolenie

Jednostka prowadząca:

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany