Kraśnicki - malinowy powiat!

Wydawanie zezwolenia w zakresie transportu odpadów

Punkt Obsługi InteresantaStarostwa Powiatowego w Kraśniku ul. Al. Niepodległości 20tel. (081) 826 17 83

od wydania zezwolenia związanego z prowadzeniem działalności 616 zł, od pozostałych 82 z

Zgodnie z Kpa do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – do 2 miesięcy.

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.), art. 233 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, za pośrednictwem Starosty Kraśnickiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania

Wydanie: Decyzja administracyjna

Formularze i załączniki:

Wniosek transport [doc, 31.5 KB]

Kategorie:

Zezwolenie

Jednostka prowadząca:

Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.