Kraśnicki - malinowy powiat!

Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów

Punkt Obsługi InteresantaStarostwa Powiatowego w Kraśniku ul. Al. Niepodległości 20
tel. (081) 826 17 83

Od wydania zezwolenia związanego z prowadzeniem działalności 616 zł, od pozostałych 82 zł.

Zgodnie z Kpa do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – do 2 miesięcy.

 

ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.).

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, za pośrednictwem Starosty Kraśnickiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Uwagiopłata skarbowa za decyzję winna być wpłacona na konto Urzędu Miasta w Kraśniku: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr 43 1240 5497 1111 0010 4019 6993 dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji

 

Wydanie: Decyja administracyja

Formularze i załączniki:

Wniosek na zbieranie odpadów. [docx, 21.77 KB]

Kategorie:

Zezwolenie

Jednostka prowadząca:

Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.