Kraśnicki - malinowy powiat!

Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Punkt Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Kraśniku ul. Al. Niepodległości 20
tel. (081) 826 17 83

od wydania pozwoleń wydawanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą
z wyłączeniem mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorstw – 2011 zł
od pozwoleń wydawanych w związku z działalnością gospodarczą wykonywanych przez mikroprzeds

Zgodnie z Kpa do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – do 2 miesięcy.

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.).

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, za pośrednictwem Starosty Kraśnickiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Uwagiopłata skarbowa za decyzję winna być wpłacona na konto Urzędu Miasta w Kraśniku: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr 43 1240 5497 1111 0010 4019 6993 dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji

 

Wydanie: decyzja administracyjna

 

Formularze i załączniki:

Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów. [docx, 18.38 KB]

Oświadczenie [docx, 22.52 KB]

Kategorie:

Pozwolenie

Jednostka prowadząca:

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany