Kraśnicki - malinowy powiat!

Wydawanie kart wędkarskich.

Starostwo Powiatowe w Kraśniku ul. Al. Niepodległości 20 23-210 Kraśnik, Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, stanowisko ds. leśnictwa, łowiectwa i rybactwa pok. 211, tel. (81) 826-17-83

Opłata wynosi 10 zł ; 12.50 zł ; 18,00 zł lub 20,50 zł zgodnie z Zarządzeniem Nr 14/2011 Starosty Kraśnickiego. Opłatę należy wpłacić w kasie tutejszego Starostwa (I piętro; pok. 108). Obowiązek wniesienia opłaty powstaje w chwili złożenia wniosku.

W dniu złożenia wymaganych dokumentów

Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.  poz. 652), Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. 2001 nr 138 poz. 1559 z późn. zm.), zarządzenie Nr 14/2011 Starosty Kraśnickiego z dnia 31.03.2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za wydanie karty wędkarskiej i karty łowiectwa podwodnego. .

Zażalenie.

UwagiOpłata za wydanie karty wędkarskiej wynosi, zgodnie z Zarządzeniem Nr 14/2011 Starosty Kraśnickiego z dnia 31.03.2011 r. , 10 zł za kartę odebraną osobiście w Starostwie Powiatowym w Kraśniku; 12.50 zł za kartę laminowaną odebraną osobiście w Starostwie Powiatowym; 18,00 za kartę przesłaną listownie za zwrotnym potwierdzeniem; 20,50 zł za kartę laminowaną i przesłaną listownie za zwrotnym potwierdzeniem .Amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca dokument uprawniający do takiego połowu tj. kartę wędkarską. Kartę wędkarską wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanej osoby. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnione są osoby do lat 14 z tym, że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę. Kto dokonuje amatorskiego połowu ryb i nie posiada przy sobie karty wędkarskiej lub używa tej karty mimo sądowego orzeczenia o jej odebraniu podlega karze grzywny albo karze nagany.

 

WydanieKarty wędkarskiej.

Formularze i załączniki:

oświadczenie o zagubieniu, kradzieży kart [doc, 11 KB]

wzór wniosku [odt, 18.34 KB]

Kategorie:

Wniosek

Jednostka prowadząca:

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany