Kraśnicki - malinowy powiat!

Wydawanie decyzji w sprawie pozyskania drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu.

Starostwo Powiatowe w Kraśniklu ul. Al. Nioepodległości 20, 23-210 Kraśnik

Opłata skarbowa 10 zł. Zapłaty opłaty dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu.-Urząd Miasta Kraśnik Bank Polska Kasa Opieki S.A.: 43 1240 5497 1111 0010 4019 6993.

1 miesiąc

- art.23 ust.4 ustawy z dnia 28 września 1991 o lasach ( tekst jednolity: Dz.U.z 2011 r. Nr 12 poz.59 z późn.zm. ).

Samorządowe Kolegium Odwoławcze

UwagiDecyzję wydaje Starosta na wniosek właściciela lasu. Ocenia się sytuację człowieka, nie stan lasu. Pozytywna decyzja może być wydana przez Starostę tylko w przypadkach losowych np. pożar, powódź, huragan, ciężka choroba, kosztowne leczenie.

 

Wydanie: decyzja administracyjna

Formularze i załączniki:

wzór wniosku [doc, 11 KB]

Kategorie:

Pozwolenie

Jednostka prowadząca:

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany