Kraśnicki - malinowy powiat!

Wydawanie decyzji na wniosek właściciela lasu, w przypadkach szczególnie uzasadnionych, zamiany lasu na użytek rolny

Starostwo Powiatowe w Kraśniku ul. Al. Niepodległości 20 23-204 Kraśnik

 

10 zł. Zapłaty opłaty dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu - Urząd Miasta Kraśnik Bank Polska Kasa Opieki S.A. 43 1240 5497 1111 0010 4019 6993

1 miesiąc

- art.13 ust 3 pkt. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 o lasach ( tekst jednolity: Dz. U.2018 r., poz. 2129 z późn. zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 71)

Samorządowe Kolegium Odwoławcze

Uwagido wniosku należy dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej, wypis z rejestru gruntów, mapę ewidencyjną, wyciąg z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzję środowiskową w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

 

Wydanie: decyzja administracyjna

Formularze i załączniki:

Wniosek. [doc, 39 KB]

Kategorie:

Wniosek

Jednostka prowadząca:

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany