Kraśnicki - malinowy powiat!

Wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna

wnioski przyjmują referenci ds. leśnictwa dyżurujący w urzędach miast i gmin

bez opłat

niezwłocznie od dnia złożenia wniosku

- art. 14 a ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 12 poz. 59 z późn. zm.)

Uwagiwydanie świadectwa legalności następuje po ocechowaniu drewna w lesie

 

Wydanieświadectwo legalności pozyskania drewna

Formularze i załączniki:

zgłoszenie [pdf, 82.86 KB]

Nowy harmonogram obowiązujący od 15.12.2017 [pdf, 52.81 KB]

Kategorie:

Zaświadczenie

Jednostka prowadząca:

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany