Kraśnicki - malinowy powiat!

Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb

Starostwo Powiatowe w Kraśniku Al. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik, , Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska stanowisko ds. leśnictwa, łowiectwa i rybactwa pok. 211, tel. (81) 826-17-83

Opłata skarbowa za rejestrację i wydanie zaświadczenia (dowodu rejestracyjnego) wynosi 17 zł i winna być wpłacona na konto Urzędu Miasta Kraśnik: Bank Polska Kasa Opieki S.A.43 1240 5497 1111 0010 4019 6993. Obowiązek wniesienia

W dniu złożenia wymaganych dokumentów

ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 652), rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. 2001 nr 138 poz. 1559 z późn. zm.), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).

Zażalenie

UwagiSprzęt pływający służący do połowu ryb podlega obowiązkowi oznakowania i rejestracji. Rejestracji sprzętu pływającego na wniosek jego posiadacza dokonuje starosta właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby posiadacza tego sprzętu. Rejestracji podlega sprzęt pływający o powierzchni kadłuba nie przekraczającej 20 m2 licząc iloczyn szerokości i długości bez silników lub napędzany silnikami o mocy nie przekraczającej 20 KW (26,6 KM). Nadany numer rejestracyjny należy umieścić na zewnętrznych płaszczyznach obu burt sprzętu pływającego w sposób widoczny i trwały. Litery i cyfry numeru rejestracyjnego powinny mieć nie mniej niż 10 cm wysokości i 1 cm grubości. Amatorski połów ryb przy użyciu sprzętu pływającego odbywa się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przy uprawianiu żeglarstwa, określonych w przepisach o żegludze śródlądowej. Wszelkie zmiany (użytkownika, adresu, likwidacji sprzętu, jego kradzieży) należy zgłosić do Starostwa w Kraśniku w terminie 14 dni. Kto dokonuje połowu ryb, wykorzystując do tego sprzęt pływający niezarejestrowany lub nieoznakowany albo oznakowany niezgodnie z przepisami lub dokonuje amatorskiego połowu ryb przy użyciu sprzętu pływającego z naruszeniem zasad bezpieczeństwa przy uprawianiu żeglarstwa, określonych w przepisach o żegludze śródlądowej podlega karze grzywny albo karze nagany.

 

WydanieBezterminowy dowód rejestracyjny sprzętu pływajacego

Formularze i załączniki:

wzór wniosku [odt, 20.67 KB]

Kategorie:

Zgłoszenie

Jednostka prowadząca:

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany