Kraśnicki - malinowy powiat!

Pozwolenie zintegrowane na wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska.

punkt obsługi interesanta Starostwo Powiatowe w Kraśniku ul.Al. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik

2011 zł za pozwolenie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, 506 zł za pozwolenie w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsi

6 miesięcy

- art. 201 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr.25, poz. 150 z póż. zm.)- ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr. 225, poz. 1635).

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie

UwagiW przypadku, jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom prawa, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia. Nieuzupełnienie terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 

Wydaniedecyzja administracyjna

 

Kategorie:

Pozwolenie

Jednostka prowadząca:

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany