Kraśnicki - malinowy powiat!

Opis taksacyjny działki leśnej

Starostwo Powiatowe w Kraśniku; Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik

17 zł za wydanie zaświadczenia. Obowiązek wniesienia opłaty powstaje w chwili złożenia wniosku. wpłaty dokonuje się w kasie organu podatkowego - Urząd Miasta w Kraśniku lub na konto : Bank Polska Kasa Opieki S.A. 43 1240 5497 1111 0010 4019 6993

7 dni

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2018 r. poz. 1044 z późn. zm.)

Wydanie: Zaświadczenie

Formularze i załączniki:

Wniosek. [docx, 20.08 KB]

Kategorie:

Wniosek

Jednostka prowadząca:

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany