Kraśnicki - malinowy powiat!

Opis taksacyjny działki leśnej

Starostwo Powiatowe w Kraśniku; 23-210 Kraśnik

17 zł za wydanie zaświadczenia. Obowiązek wniesienia opłaty powstaje w chwili złożenia wniosku. wpłaty dokonuje się w kasie organu podatkowego - Urząd Miasta w Kraśniku lub na konto : Bank Polska Kasa Opieki S.A. 43 1240 5497 1111 0010 4019 6993

1 miesiąc

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2006.225.1635 z późn. zm. ).

Wydanie: Zaświadczenie

Formularze i załączniki:

wniosek [doc, 12 KB]

Kategorie:

Wniosek

Jednostka prowadząca:

Referat Architektury i Budownictwa

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.