Kraśnicki - malinowy powiat!

Inwestycje celu publicznego

Punkt obslugi interesantaStarostwo Powiatowe w Kraśniku ul. Al. Niepodległości 20pok. 211tel. (081) 826 17 83

brak opłaty

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego

art. 53 ust. 4 pkt. 6 ustawy z dnia 27.03. 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz.199 z późn. zm.)art. 106, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. poz. 267 z 2013 r. z późn. zm.)art 5, art. 7 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz. U. poz. 909 z 2015 r. z późn. zm.)

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Wydanie: Postanowienie

Kategorie:

Inne

Jednostka prowadząca:

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany