Kraśnicki - malinowy powiat!

Zgłoszenie budowy,robót budowlanych nie wymagających pozwolenia

Punkt Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Kraśniku ul. Al. Niepodległości 20

0zł

Do wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ nie wniesie, w drodze decyzji sprzeciwu.

1) art. 30 w związku z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z póź. zm.)

Od decyzji wnoszącej sprzeciw do dokonanego zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

UwagiWażność zgłoszenia: Zgłoszenie jest ważne nie dłużej niż 3 lata od określonego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia budowy lub wykonywania robót budowlanych.

 

WydaniePismo

 

Formularze i załączniki:

ZGŁOSZENIE BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO (B-2) [doc, 52 KB]

ZGŁOSZENIE BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO (B-2) [pdf, 77.09 KB]

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA (B-4) [doc, 16 KB]

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA (B-4) [pdf, 45.77 KB]

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (B-3) [doc, 43 KB]

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (B-3) [pdf, 66.2 KB]

zgłoszenie budowy, wykonania robót budowlanych [doc, 19 KB]

Kategorie:

Zgłoszenie

Jednostka prowadząca:

Wydział Budownictwa

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany