Kraśnicki - malinowy powiat!

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę

Punkt Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Kraśniku ul. Al. Niepodległości 20

90 zł

Do 1 miesięca od daty złożenia wniosku

1) art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z póź. zm.) 2) art. 104 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267 z póź. zm.)

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi: Nie podlegają opłacie skarbowej: 1) podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego, 2) w sprawach nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia. 3) opłata skarbowa za decyzję winna być wpłacona na konto Urzędu Miejskiego w Kraśniku: Bank Spółdzielczy Kraśnik Nr 43 87 17 0009 2001 0000 0909 0001 dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji


Wydanie: Decyzja przensząca pozwolenie na budowę.

Formularze i załączniki:

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę [doc, 15.5 KB]

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (B-3) [doc, 43 KB]

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (B-3) [pdf, 66.2 KB]

Kategorie:

Pozwolenie

Jednostka prowadząca:

Wydział Budownictwa

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany