Kraśnicki - malinowy powiat!

Wpis do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

I piętro, pokój 116, Starostwo Powiatowe w Kraśniku, ul.Al.Niepodległości 20, tel. 81 826 18 56, e-mail: km@powiatkrasnicki.pl   lub   pbuczak@powiatkrasnicki.pl

500 zł za wpis do ewidencji

7 dni

Patrz procedura

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Starosty Kraśnickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Formularze i załączniki:

procedura wpisu do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców [pdf, 59.96 KB]

wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców [pdf, 98.34 KB]

Jednostka prowadząca:

Wydział Komunikacji i Transportu

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany