Kraśnicki - malinowy powiat!

Patronat Honorowy Starosty Kraśnickiego

Wniosek o przyznanie Patronatu Honorowego Starosty Kraśnickiego.

Wniosek o przyznanie Patronatu Honorowego Starosty Kraśnickiego należy przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kraśniku, Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik lub złożyć w Sekretariacie - pok. 101 Starostwa Powiatowego w Kraśniku.

Brak opłat

  1. Termin składania wniosku o przyznanie Patronatu Starosty Kraśnickiego nie może być krótszy niż 2 miesiące przed planowaną datą organizacji imprezy lub przedsięwzięcia.
  2. Wnioski składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
  3. W uzasadnionych przypadkach Starosta może uwzględnić wnioski złożone po przekroczeniu terminu określonego w ust.1.

Art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511)

Przyznanie Patronatu Honorowego Starosty Kraśnickiego stanowi zobowiązanie organizatora do złożenia sprawozdania z przebiegu imprezy lub przedsięwzięcia. Sprawozdanie powinno zostać złożone w ciągu 30 dni od zakończenia imprezy lub przedsięwzięcia.

Więcej informacji w regulanimie

Formularze i załączniki:

WNIOSEK o przyznanie Patronatu Honorowego Starosty Kraśnickiego [docx, 9.12 KB]

ZARZĄDZENIE STAROSTY KRAŚNICKIEGO w sprawie ustalenia zasad przyznawania Patronatu Honorowego Starosty Kraśnickiego [pdf, 210.79 KB]

Załącznik nr 1 - REGULAMIN przyznawania Patronatu Honorowego Starosty Kraśnickiego [pdf, 204 KB]

Załącznik nr 2 - SPRAWOZDANIE z imprezy objętej Patronatem Honorowym Starosty Kraśnickiego [docx, 9.12 KB]

GRAFIKA - Patronat Honorowy Starosty Kraśnickiego [zip, 1.43 MB]

Kategorie:

Wniosek

Jednostka prowadząca:

Wydział Organizacyjny

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany