Kraśnicki - malinowy powiat!

Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów

Punkt Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Kraśniku ul. Al. Niepodległości 20 tel. (081) 826 17 83

Od wydania zezwolenia związanego z prowadzeniem działalności 616 zł, od pozostałych
82 zł

Zgodnie z Kpa do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – do 2 miesięcy

Uwagiopłata skarbowa za decyzję winna być wpłacona na konto Urzędu Miasta w Kraśniku: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr 43 1240 5497 1111 0010 4019 6993 dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji.

 

Formularze i załączniki:

Wniosek na zbieranie odpadów [docx, 24.54 KB]

Kategorie:

Wniosek

Jednostka prowadząca:

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany