Kraśnicki - malinowy powiat!

Inne

Bal integracyjny karnawałowy

07 lutego 2019
Kraśnik, kraśnicki, lubelskie
Miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Olbięcinie.

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Olbięcinie przy współpracy Starostwa Powiatowego w Kraśniku organizuje bal integracyjno- karnawałowy. W swoim założeniu impreza ma na celu wzajemne poznanie się wychowanków ośrodków i szkół specjalnych oraz domów pomocy społecznej.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.