Kraśnicki - malinowy powiat!

Inne: impreza darmowa, impreza plenerowa, impreza otwarta

Inscenizacja historyczna "Pieczęć Niepodległości"

09 września 2018
Kolonia Pasieka, Kraśnik, kraśnicki, lubelskie
Kraśnik - Pasieka

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.