Kraśnicki - malinowy powiat!

Festyny, pikniki: Dożynkowe, impreza darmowa, impreza dla dzieci, impreza dla rodziców z dziećmi, impreza plenerowa, impreza otwarta

Dożynki Powiatowe

2016-09-04 - 2016-09-05
od: 12:00 do 00:00
Zakrzówek, kraśnicki, lubelskie

Zapraszamy na tegoroczne Dożynki Powiatowe, które odbędą się 4 września w Zakrzówku. Gwiazdą wieczoru będzie Andrzej Piaseczny „Piasek”.

Dożynki to święto dziękczynne obchodzone corocznie na zakończenie żniw. Ma ono swój religijny i zwyczajowy wymiar. Uroczystości dożynkowe są najważniejszym świętem obrzędowym związanym z polską wsią i rolnictwem. W gminach wiejskich powiatu kraśnickiego organizowane są na przełomie sierpnia i września. Dożynki Powiatowe to zazwyczaj pierwsza niedziela września i zgodnie z tradycją każdego roku odbywają się w innej gminie.

W tym roku władze powiatu organizują je wspólnie z władzami gminy Zakrzówek. Dożynki rozpoczną się o godz. 12.00 mszą dziękczynną w kościele pw. św. Mikołaja. O godz. 14.00 uczestnicy spotkają się na stadionie zakrzowieckiego LKS Stok, gdzie odbędzie się część oficjalna - m.in. rozstrzygnięcie konkursów na najbardziej zadbane gospodarstwo rolne i najładniejszy ogródek przydomowy. Najważniejszym z nich będzie jednak konkurs na wieniec dożynkowy stanowiący - obok mszy św. - główny obrzędowy punkt programu.

Wieczorem w ramach festynu towarzyszącego świętu wystąpią zespoły muzyczne i taneczne. Gwiazdą wieczoru będzie Andrzej Piaseczny „Piasek”. Dożynki w Zakrzówku odbędą się pod patronatem marszałka województwa lubelskiego Sławomira Sosnowskiego.

Dożynki Powiatowe

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.