Kraśnicki - malinowy powiat!

Konkurs "Kraje Anglojęzyczne, Niemieckojęzyczne i Rosja" już za nami!

 (link otworzy duże zdjęcie)

1 marca 2017 r.  w Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku miało miejsce uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród w powiatowym konkursie "Kraje Anglojęzyczne, Niemieckojęzyczne i Rosja". Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowało się dwunastu uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu kraśnickiego.

Konkurs obejmował zagadnienia dotyczące wiedzy kulturoznawczej Anglii, Niemiec i Rosji. Skierowany był do uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kraśnickiego. Przygotowano go w dwóch wersjach: pierwszej - dla uczniów uczących się języków angielskiego i niemieckiego, drugiej – dla uczniów uczących się języków angielskiego i rosyjskiego.

Celem konkursu jest:

- zainteresowanie młodzieży kulturą państw obszaru języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego

- doskonalenie znajomości języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego poprzez osiągnięcie przez uczniów kompetencji komunikacyjnej i językowej

- rozwijanie zainteresowań innymi kręgami kulturowymi oraz kształcenie akceptacji i tolerancji wobec innych narodów i kultur

- inspirowanie uczniów do samodzielnego pogłębiania wiedzy w procesie uczenia się języków obcych oraz uświadomienie użyteczności poznanych treści

- kształcenie umiejętności posługiwania się językami obcymi

Poniżej przedstawiamy wyniki Powiatowego Konkursu „Kraje Anglojęzyczne, Niemieckojęzyczne i Rosja”:

Pierwsze miejsce: Weronika Żaba - uczennica Zespołu Szkół nr 1 w Kraśniku

Drugie miejsce: Wiktoria Potępa - uczennica Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku

Trzecie miejsce: Julia Kułaga - uczennica Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku

Osoby wyróżnione:

1) Weronika Sochaj, uczennica Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku

2) Rafał Kuśmierz, uczeń Zespołu Szkół w Annopolu

Nagrody dla uczestników konkursu zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku.

Fot. Paulina Albin

Opublikowano: 02 marca 2017 09:48

Kategoria: Konkursy

Zdjęcia:

Wyświetleń: 449

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.