Kraśnicki - malinowy powiat!

Oferta w trybie pozakonkursowym

Logo (link otworzy duże zdjęcie)

    Zarząd Powiatu w Kraśniku informuje, że Kraśnicki Klub Tenisowy z siedzibą w Kraśniku w dniu 17 lutego 2020 r. złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Mini tenis ziemny – szkolenie 2020” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Oferta spełnia wymogi określone w art. 19a ustawy: wysokość dofinansowania nie przekracza kwoty 10 000 zł, a zadanie ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

    Zarząd Powiatu w Kraśniku na posiedzeniu w dniu 18 lutego 2020 r. uznał za celowe zrealizowanie zadania i przyznał na przedmiotowy cel dotację.
Wobec powyższego, zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy, powyższa oferta zostaje zamieszczona na okres 7 dni:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kraśniku,
2) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kraśniku w miejscu przeznaczonym
na zamieszczanie ogłoszeń,
3) na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kraśniku.

    Każdy w terminie do dnia 26 lutego br. do godz. 15:30 może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi prosimy składać pisemnie na Formularzu zgłoszenia uwag w Wydziale Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Kraśniku, Al. Niepodległości 20 lub drogą elektroniczną na adres e–mail: sport@powiatkrasnicki.pl. Wzór formularz jest do pobrania na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kraśniku: www.powiatkrasnicki.pl (zakładka: Dla mieszkańca → Sport → Wzory dokumentów dla organizacji pozarządowych  → Formularz zgłoszenia uwag).

Opublikowano: 19 lutego 2020 14:16

Kategoria: Ogłoszenia

Załączniki:

Oferta Kraśnickiego Klubu Tenisowego w Kraśniku [224.75 KB]

Formularz zgłaszania uwag [113.71 KB]

Wyświetleń: 307

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany