Kraśnicki - malinowy powiat!

Nabór do udziału w pracy Komisji Konkursowej - konkurs sport 2019

Logo Powiatu Kraśnickiego (link otworzy duże zdjęcie)

    W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od 21 marca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do udziału w pracy Komisji Konkursowej.

    Kandydatem może być członek organizacji pozarządowej lub podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), na terenie Powiatu Kraśnickiego albo osoba wskazana przez te organizacje/podmioty (nie będąca ich członkiem), spełniająca następujące kryteria:

    1. Korzysta z pełni praw publicznych.
    2. Nie reprezentuje organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorącego udział w konkursie.
    3. Nie  podlega  wyłączeniu  na  zasadach  określonych  w  art.  24  ustawy  z  dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm).
    4. Posiada doświadczenie w przedmiocie ogłoszonego konkursem zadania publicznego oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

    Za udział w pracy Komisji nie przysługuje wynagrodzenie, jak również zwrot kosztów dojazdu.

    Zgłoszenia prosimy składać w terminie do dnia 5 marca 2019 r. do godziny 15.30 w Wydziale Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Kraśniku, Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik.

    Formularz zgłoszeniowy jest do pobrania poniżej.

Opublikowano: 26 lutego 2019 14:18

Kategoria: Ogłoszenia

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy do udziału w pracy Komisji Konkursowej - konkurs sport 2019 [37.5 KB]

Wyświetleń: 132

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.