Kraśnicki - malinowy powiat!

Nabór wniosków na dofinansowanie projektów ze środków PFRON

Grafika instytucji Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych (link otworzy duże zdjęcie)

„Programu wyrównywania różnic między regionami III” w roku 2019

Uprzejmie informujemy, że Starosta Kraśnicki wyraził gotowość realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w roku 2019 poprzez nabór wniosków na dofinansowanie projektów ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 W związku z powyższym zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie w ramach nw. obszarów  tematycznych:

 1)        obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania (50% dofinansowania).

2)         obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy
w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku (50% dofinansowania).

3)         obszar D – na likwidację barier transportowych do:

a)         80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

b)         70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,

c)         250.000,00 zł dla autobusów (80% dofinansowania).

4)         obszar E – do 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie
w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu (20% dofinansowania).

5)         obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł
na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone
w wyniku realizacji.

6)         w przypadku obszaru G, proponuje się nie ustalać wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi
(30% dofinansowania).

 Termin na składanie wniosków dotyczących obszaru B, C, D, F i G programu  - projektów na rok 2019 do 15 lutego 2019 roku.

 Termin na składanie wniosków dotyczących obszaru E programu - projektów na rok 2019 do 1 października 2019 roku.

 Miejsce składania wniosków:

Starostwo Powiatowe w Kraśniku – sekretariat, Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik z dopiskiem na kopercie: „Program wyrównywania różnic między regionami III” w roku 2019.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące realizacji programu, procedur oraz zasad naboru wniosków do w/w programu dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl. Informacji udziela także Referat planowania i koordynacji inwestycji pod nr telefonu 81 826 17 88 lub osobiście w pok. 202 Starostwa Powiatowego w Kraśniku.

Opublikowano: 04 stycznia 2019 08:12

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 676

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.